Magnetka Magnetka ME Beaufort-Spontinové G-BSM 048


Magnetka ME Beaufort-Spontinové  G-BSM 048
24.20
k ceně: při objednávce nejméně 5 ks platí cena 24.20 Kč za kus, jinak 45.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Magnetka kód: G-BSM 048
Magnetka na ledničku

Oblast:
Rozměry: 75x50 mm
Vydáno: 3.3.2020

Beaufort-Spontinové

Šlechtický rod pocházející původně z Lotrinska. Za prapředka je považován Walter, který kolem roku 1005 obdržel od císaře Jindřicha II. hrabství Beaufort v dnešním Lucembursku. Během 13. století se rod rozdělil na několik větví, zakladatelem linie Beaufort-Spontin byl Robert. Roku 1674 císař povýšil Beauforty na říšské barony, v 18. století sloužili členové rodu rakouským Habsburkům. Fréderic Auguste Alexandre (1751-1817), c. k. komoří a tajný rada, byl v roce 1783 povýšen na říšského knížete a v roce 1786 mu byl jako prvorozenému přiznán titul vévody. V roce 1813 koupil od Kouniců panství Bečov nad Teplou a v roce 1837 ještě vydražil panství Toužim. Beaufortové žili střídavě v Belgii, Rakousku a Čechách. Kvůli kolaboraci s nacisty byl vévodu Heinrichovi po roce 1945 zabaven majetek. Před spěšným odjezdem z republiky byl v bečovské hradní kapli ukryt vzácný relikviář sv. Maura, který byl znovuobjeven až v roce 1985. Rod dnes žije v Rakousku.