Pohlednice Magnetka MM Opařany letecká C-OPU 286


Magnetka MM Opařany letecká  C-OPU 286
26.62
k ceně: při objednávce nejméně 5 ks platí cena 26.62 Kč za kus, jinak 50.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Magnetka kód: C-OPU 286
Magnetka na ledničku

Oblast: Kraj Jihočeský
Rozměry: 90x60 mm
Vydáno: 15.03.2022  Vydavatelství: Ivan Rillich

Opařany
První písemná zmínka o tvrzi pochází z roku 1268, kdy ji pražský biskup Jan III. z Dražic prodal Přemyslu Otakaru II. Od roku 1375 vlastnila Opařany vyšehradská kapitula, během husitských válek město Tábor, poté Jan II. z Rožmberka, Matěj z Dubče a mezi lety 1437-1547 opět město Tábor. Dalšími majiteli byli Vítové ze Rzavé, od roku 1593 Dlouhoveští z Dlouhé Vsi, dále Chrtové ze Rtína a pražský kupec Jan de Vitte z Lilienthalu. V roce 1628 koupila panství Anna Hozlauerová z Hozlau, v roce 1658 hrabata Slavatové a v roce 1669 jezuité z koleje sv. Klimenta na Starém Městě pražském, kteří zde vystavěli rozsáhlou barokní rezidenci. V roce 1825 vydražila panství zrušeného řádu kněžna Quidobaldina Paarová. V roce 1887 pak odkoupil zámek Zemský výbor a zřídil zde psychiatrické sanatorium.