Pohlednice Kratochvíle C-KVB 009


Kratochvíle  C-KVB 009
3.99
k ceně: při objednávce nejméně 25 ks platí cena 3.99 Kč za kus, jinak 9.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Pohlednice kód: C-KVB 009
Pohlednice s pověstí, vážící se k danému objektu. Na přední straně je kreslená postavička z pověsti z pera Zdeňka Hofmana

Oblast: Kraj Jihočeský
Rozměry: 148x105 mm
Vydáno: 22.06.2010  Vydavatelství: Ivan Rillich

O smlouvě s ďáblem V dávných dobách patřila zdejší tvrz Nový Leptáč Jakubu Krčínovi, regentovi rožmberského panství. Ten nevycházel příliš dobře s měšťany z nedalekých Netolic a ti si dokonce najali nehodného, aby Krčína probodl. To ovšem netušili, že Krčín má smlouvu s ďáblem, která zaručuje úspěch veškerému jeho konání a dokáže jej ochránit i před úkladnou vraždou. Krčín dal v oplátku kopat od Lhenic k Bavorovu stoku, aby netolickým odvedl všechnu vodu. Stoka se pak nazývala Krčínka. Když ho čert odnesl do pekla, stoka se začala zanášet. Za temných nocí se zde proto Krčín zjevuje a zapřažen do pluhu, který řídí čert, stoku čistí. (Pověst je z druhé strany pohlednice)