Pohlednice Husinec C-HUV 005


Husinec  C-HUV 005
3.99
k ceně: při objednávce nejméně 25 ks platí cena 3.99 Kč za kus, jinak 9.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Pohlednice kód: C-HUV 005
Víceobrázková klasická pohlednice

Oblast: Kraj Jihočeský
Rozměry: 148x105 mm
Vydáno: 03.07.2015  Vydavatelství: Ivan Rillich

Husinec - Památník Mistra Jana Husa Mistr Jan Hus se narodil pravděpodobně v roce 1369 nebo 1370 v Husinci. Za své učení a kritiku mravního úpadku církve byl exkomunikován. Na kostnickém koncilu, kde měl obhajovat své myšlenky, odmítl učení odvolat, byl odsouzen jako kacíř a 6.7.1415 upálen. Jako památné místo je Husovo rodiště zmiňováno již před rokem 1633. V letech 1634 – 1662 zde hospodařil Zikmund Nána a po jeho smrti se domek dále dědil v rodině. V roce 1859 vyhořel a hrozila mu úplná zkáza. Zachránil jej prof. T.Cimrhanzl z Plzně, který si v roce 1873 Husovu světničku pronajal. Od tohoto roku je také možno hovořit o rodném domku jako o muzeu. Na počátku 19. stol. se majitelem stala Jednota sokolská. V roce 1978 byl komplex budov prohlášen za národní kulturní památku.