Pohlednice Libá K-LIM1160


Libá  K-LIM1160
18.00
k ceně: při objednávce nejméně 5 ks platí cena 18.00 Kč za kus, jinak 24.79 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Magnetka kód: K-LIM1160
Magnetka na ledničku

Oblast: Kraj Karlovarský
Rozměry: 75x50 mm
Vydáno: 8.8.2019

Hrad a ves Libá (původně Liebenstein) vznikly kolem poloviny 13. století. Prvními majiteli byli páni z Liebensteina, píšící se po stejnojmenném hradě u bavorského Tirschenreuthu. První písemná zmínka pochází z roku 1264, kdy je zmíněn Ruprecht z Nového Liebensteina. V roce 1292 rod rytířem Jindřichem vymřel. Dalšími držiteli byli Persberkové a od roku 1298 cisterciácký klášter ve Valdsassenu. Ve 40-tých letech 14. stol. byl hrad rozbořen, v roce 1346 Jan Lucemburský panství propůjčil jako léno Františku Gossweinovi a Karel IV. mu pak v roce 1355 povolil hrad obnovit. Jeho loupeživým synům však král Václav IV. hrad odňal a propůjčil jej v roce 1381 Leuchtenberkům. V roce 1400 se stal majitelem chebský měšťan Erhard Rudisch a v roce 1406 zdědili panství rytíři ze Sparnecku. Od roku 1426 byli majiteli Zedtwitzové.