Pohlednice Puclice P-PUM1215


Puclice  P-PUM1215
18.00
k ceně: při objednávce nejméně 5 ks platí cena 18.00 Kč za kus, jinak 24.79 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Magnetka kód: P-PUM1215
Magnetka na ledničku

Oblast: Kraj Plzeňský
Rozměry: 75x50 mm
Vydáno: 18.května

Puclice - První písemná zmínka pochází z roku 1379, kdy ves patřila k nedalekému hrádku Lacemboku, jehož majitelem byl Bohuchval z Hrádku. V roce 1407 již byly Puclice samostatným statkem a patřily zemanovi jménem Bušek. Po krátkém vlastnictví pánů z Křenov připadl tento majetek jako odúmrť králi Václavu IV. V roce 1499 už patřila ves Šlovickým ze Šlovic, od roku 1666 byl majitelem Jan ze Štaufenberka a o rok později koupili Puclice Miličovští z Braumberku. Od roku 1684 držel toto zboží Jaroslav Hora z Ocelovic a poté až do roku 1765 obývali puclickou tvrz Schirndingové ze Schirndingu. Posledními majiteli byli Trauttmansdorffové, kteří Puclice připojili k Horšovskému Týnu a tvrz přestavěli k využití pro hospodářské a správní účely.