Pohlednice Magnetka MI Šumava pětiobrázková P-SMM1314


Magnetka MI Šumava pětiobrázková  P-SMM1314
18.00
k ceně: při objednávce nejméně 5 ks platí cena 18.00 Kč za kus, jinak 24.79 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Magnetka kód: P-SMM1314
Magnetka na ledničku

Oblast: Kraj Plzeňský
Rozměry: 75x50 mm
Vydáno: 19.února

Šumava
Šumava se svými hlubokými hvozdy a zrádnými rašeliništi příliš nelákala 
k trvalému osídlení. Soustavněji osidlují tento kraj teprve Slované koncem 10. století. Osady vyrůstaly hlavně podél vodních toků v souvislosti 
s rýžováním zlata a střežením obchodních cest. Na počátku 14. století 
se začíná zlato dolovat hlubinně. V 15. a 16. století se začíná výrazněji těžit dřevo, zakládají se sklárny a kvete obchod na Zlaté stezce. V 17. a 18. století se osidlovala stále výše položená místa.