Pohlednice Magnetka ME Lokšanové z Lokšan G-LOM-149


Magnetka ME Lokšanové z Lokšan  G-LOM-149
18.00
k ceně: při objednávce nejméně 5 ks platí cena 18.00 Kč za kus, jinak 24.79 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Magnetka kód: G-LOM-149
Magnetka na ledničku

Oblast:
Rozměry: 75x50 mm
Vydáno: 21.dubna

Lokšanové z Lokšan
Rytířský rod, který do Čech přišel v 1. polovině 16. století ze Slezska. Jiří z Lokšan († 1551) byl sekretářem krále Ludvíka Jagellonského a za Ferdinanda I. královským radou a říšským vicekancléřem. V roce 1533 dostal do zástavy panství Kašperk s právem těžby stříbra. To později vrátil a náhradou obdržel roku 1548 panství Březnice, ke kterému přikoupil Tochovice. Březnici nechal renesančně přestavět a se svou manželkou Kateřinou zde vybudoval rozsáhlou knihovnu. Kateřina zde také umožňovala své neteři Filipíně Welserové milostná setkání s arciknížetem Ferdinandem, jejichž tajný sňatek proběhl v roce 1557 na březnickém zámku. V roce 1604 byli vnuci Jiřího z Lokšan Adam, Václav a Jiří povýšeni do panského stavu. Všichni podpořili stavovské povstání, Adam byl dokonce komorníkem Fridricha Falckého, s nímž také uprchl ze země, a proto jim byla Březnice v roce 1623 zkonfiskována. Rod vymřel po meči ještě v 17. století a po přeslici počátkem 18. století.