Magnetka Magnetka MI Husinec Památník Mistra Jana Husa C-HUM 256


Magnetka MI Husinec Památník Mistra Jana Husa  C-HUM 256
24.20
k ceně: při objednávce nejméně 5 ks platí cena 24.20 Kč za kus, jinak 45.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Magnetka kód: C-HUM 256
Magnetka na ledničku

Oblast: Kraj Jihočeský
Rozměry: 75x50 mm
Vydáno: 3.7.2015

Husinec - Památník Mistra Jana Husa Mistr Jan Hus se narodil pravděpodobně v roce 1369 nebo 1370 v Husinci. Za své učení a kritiku mravního úpadku církve byl exkomunikován. Na kostnickém koncilu, kde měl obhajovat své myšlenky, odmítl učení odvolat, byl odsouzen jako kacíř a 6.7.1415 upálen. Jako památné místo je Husovo rodiště zmiňováno již před rokem 1633. V letech 1634 – 1662 zde hospodařil Zikmund Nána a po jeho smrti se domek dále dědil v rodině. V roce 1859 vyhořel a hrozila mu úplná zkáza. Zachránil jej prof. T.Cimrhanzl z Plzně, který si v roce 1873 Husovu světničku pronajal. Od tohoto roku je také možno hovořit o rodném domku jako o muzeu. Na počátku 19. stol. se majitelem stala Jednota sokolská. V roce 1978 byl komplex budov prohlášen za národní kulturní památku.