Magnetka Magnetka MI Žihobce Kostel Proměnění Páně P-ZHM 998


Magnetka MI Žihobce Kostel Proměnění Páně  P-ZHM 998
24.20
k ceně: při objednávce nejméně 5 ks platí cena 24.20 Kč za kus, jinak 45.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Magnetka kód: P-ZHM 998
Magnetka na ledničku

Oblast: Kraj Plzeňský
Rozměry: 75x50 mm
Vydáno: 31.3.2016

Žihobce 
První zmínka o vsi pochází z r. 1045, kdy ji kníže Břetislav I. daroval benediktinskému klášteru v Břevnově u Prahy. Pravděpodobně od 13. stol. byla ves s tvrzí v rukou nižší šlechty, v roce 1356 je zmiňován Vintíř ze Žihobec. Od počátku 16. stol. patřily Žihobce Rýzmberkům, v letech 1548 – 1556 pánům z Říčan a poté Kocům z Dobrše, za kterých byla obnovena vypálená tvrz. V roce 1617 se majiteli panství stali Bukovanští z Bukovan, po pobělohorské konfiskaci se ve vlastnictví vystřídalo několik císařských důstojníků a jejich rodin. Ve 40. letech 17. stol. se majiteli stali Iselinové z Lanau, kteří v roce 1688 žihobeckou renesanční tvrz přebudovali na barokní zámek. Posledními vlastníky byli od roku 1709 páni z Lamberka.