Magnetka Magnetka ME Bavorové ze Strakonic G-BAM 016


Magnetka ME Bavorové ze Strakonic  G-BAM 016
24.20
k ceně: při objednávce nejméně 5 ks platí cena 24.20 Kč za kus, jinak 45.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Magnetka kód: G-BAM 016
Magnetka na ledničku

Oblast:
Rozměry: 75x50 mm
Vydáno: 23.4.2019

Bavorové ze Strakonic 

Starý český rod, jehož počátky sahají do 12. století. Před rokem 1243 založili nad soutokem Otavy a Volyňky hrad Strakonice. O vzestup rodu se zasloužil Bavor I., který byl purkrabím na hradě Zvíkov, královským číšníkem, nejvyšším komorníkem království českého a správcem Prácheňského kraje. Část svého majetku včetně části strakonického hradu daroval johanitům. Bavorové vždy pevně stáli na straně Přemysla Otakara II., Bavor II. (asi 1220- 1279) získal společenskou prestiž sňatkem s královou nemanželskou dcerou Anežkou. Rozšířil také strakonické panství, jeho syn Bavor III. tak už vlastnil kromě Strakonic také například Horažďovice, Blatnou, Bavorov, Prácheň nebo Pořešín. Jeho manželkou byla Markéta z Rožmberka. Během 14. století rodina ztrácela na významu, chudla a rozprodávala svůj majetek. V roce 1402 získali celé strakonické panství johanité. Posledním známým příslušníkem rodu byl Břeněk, jehož stopa mizí počátkem 15. století.