Magnetka Magnetka ME Trčkové z Lípy G-TRM 031


Magnetka ME Trčkové z Lípy  G-TRM 031
24.20
k ceně: při objednávce nejméně 5 ks platí cena 24.20 Kč za kus, jinak 45.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Magnetka kód: G-TRM 031
Magnetka na ledničku

Oblast:
Rozměry: 75x50 mm
Vydáno: 25.5.2019

Trčkové z Lípy
Starý český vladycký rod, v 16. století povýšený do panského stavu. Přídomek získal podle vesnice Lípa u Hradce Králové. V 15. století zakoupil Mikuláš Trčka hrad Homole nedaleko Náchoda, dále získal například vsi Lipnice a Vožice a také vlašimské panství. Jeho syn Burian, nejvyšší písař, byl zastáncem Jiřího z Poděbrad a přední utrakvistický vůdce. Počátkem 16. století se Trčkové rozdělili do dvou větví, vlašimská však ještě v tomtéž století vymřela. Mikuláš Trčka z druhé větve přikoupil vesnice v západních i severních Čechách a také na Moravě – Zábřeh a Klášterec. Na rodovém sídle v Opočně nechal zazdít svou nevěrnou manželku Kateřinu ze Šelmberka. Na přelomu 16. a 17. století se Trčkové řadili k nejvýznamnější české šlechtě a zastávali významné zemské úřady. Adam Erdman Trčka z Lípy sloužil ve vojsku svého švagra Albrechta z Valdštejna a dosáhl hodnosti generála. V roce 1634 byl zavražděn a v tomtéž roce smrtí jeho otce Jana Rudolfa vymřel rod po meči.