Magnetka Magnetka ME Fürstenbergové G-FUM 047


Magnetka ME Fürstenbergové  G-FUM 047
24.20
k ceně: při objednávce nejméně 5 ks platí cena 24.20 Kč za kus, jinak 45.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Magnetka kód: G-FUM 047
Magnetka na ledničku

Oblast:
Rozměry: 75x50 mm
Vydáno: 25.11.2019

Fürstenbergové 
Počátky rodu spadají do 11. století, kdy Egon I., hrabě z Urachu, postavil ve Švábsku tvrz Hohen- rauch. V 16. století se rod rozdělil do dvou větví, kinzingtalské a heiligenberské (brzy vymřela). V Čechách se jako první usadil Albrecht z Fürstenbergu (1557–1599), který zastával funkci nejvyššího podkoního císaře Rudolfa II. a oženil se s Alžbětou, dcerou Vratislava z Pernštejna. Rod se dále rozdělil na větev mösskirchenskou (záhy vymřela) a stühlingenskou. Karel Egon (1729 –1787) byl prezidentem Královské české společnosti nauk. Jeho vnuk Karel Egon II. (1796 –1854) podporoval v Čechách průmysl, zakládal železné hutě a slévárny. Provozoval koňskou železnici, která dopravovala z fürstenberských lesů do Prahy dřevo, uhlí a stavební kámen. Hlavními sídly rodu v Čechách byly například Nižbor, Krušovice nebo Dvůr Králové. Josef Vilém vyženil v roce 1733 Křivoklát, který Fürstenbergové po požáru v roce 1826 téměř sto let opravovali. Dnes žijí v Rakousku a Německu.