Magnetka Magnetka MO Most Hněvín U-MOH 093


Magnetka MO Most Hněvín  U-MOH 093
26.62
k ceně: při objednávce nejméně 5 ks platí cena 26.62 Kč za kus, jinak 50.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Magnetka oválná kód: U-MOH 093
Magnetka na ledničku

Oblast: Kraj Ústecký
Rozměry: 90 x 60 mm
Vydáno: 9.12.2019

Most 
Již od 11. stol. patřil Most a okolí rodu Hrabišiců, kteří postavili na místě hradiště z 9. stol. hrad Hněvín. V roce 1238 jej získal jako odúmrť král Václav I. V roce 1480 koupili panství páni z Veitmile a v roce 1585 Ladislav Popel mladší z Lobkovic, kterému však byl v roce 1594 zkonfiskován majetek. V roce 1595 koupilo hrad s příslušenstvím od císaře Rudolfa II. město. V roce 1639 obsadili město a v roce 1646 i hrad Švédové. Na základě těchto zkušeností povolil v roce 1651 císař Ferdinand III. mosteckým měšťanům hrad zbourat. V letech 1967–1982 bylo pak kvůli těžbě uhlí zlikvidováno i původní město. Zachoval se pouze kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl v roce 1975 po čtyřech kolejnicích přesunut o 841 m do sousedství gotického kostela sv. Ducha.