Magnetka Magnetka ME Lamingerové z Albenreuthu G-LAM-051


Magnetka ME Lamingerové z Albenreuthu  G-LAM-051
24.20
k ceně: při objednávce nejméně 5 ks platí cena 24.20 Kč za kus, jinak 45.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Magnetka kód: G-LAM-051
Magnetka na ledničku

Oblast:
Rozměry: 75x50 mm
Vydáno: 14.2.2020

Lamingerové z Albenreuthu 
Šlechtický rod pocházející z Bavorska či Chebska přišel do západních Čech během 15. století. Vlastnili Újezd Svatého Kříže, vesnice na Přimdsku či obec Běšiny. Hlásili se k luteránské víře, proto jim byly zkonfiskovány majetky. Pouze Volf Vilém včas přestoupil na katolictví, za stavovského povstání stál na straně císaře a majetky si zachoval. V roce 1621 získal do zástavy hrad v Domažlicích. S tím město nesouhlasilo a následovaly vleklé spory, které skončily až v roce 1671, kdy jeho syn Volf Maxmilián hrad přenechal městu. Volf Maxmilián dále vlastnil např. Trhanov, Eisendorf či Bělou nad Radbuzou. Na panstvích rozvinul vrchnostenské podnikání (založil skelnou huť, železárnu a manufakturu na výrobu punčoch), které kladlo vyšší nároky na práci poddaných. Tomu se Chodové bránili, což vyústilo v roce 1693 v povstání a následnou popravu jeho vůdce Jana Sladkého řečeného Kozina (+ 1695). Smrtí Volfa Maxmiliána roku 1696 vymřela česká větev Lamingerů po meči.