Magnetka Magnetka ME Piccolominiové G-PIM-092


Magnetka ME Piccolominiové  G-PIM-092
24.20
k ceně: při objednávce nejméně 5 ks platí cena 24.20 Kč za kus, jinak 45.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Magnetka kód: G-PIM-092
Magnetka na ledničku

Oblast:
Rozměry: 75x50 mm
Vydáno: 14.2.2020

Piccolominiové
Významný italský šlechtický rod, který pocházel z Toskánska a sídlil v Sieně. Vzešel z něj například papež Pius II. (autor kroniky Historia Bohemica, ve které popisuje českou historii i husitské hnutí) a Pius III. Ottavio Piccolomini d’Arragona († 1656) sloužil v armádě španělskému králi i římskému císaři. V listopadu 1620 se pod vedením Karla Bonaventury Buquoye zúčastnil bitvy na Bílé hoře. Od roku 1627 byl velitelem Valdštejnovy tělesné stráže. Aktivně se zapojil do spiknutí proti Albrechtu z Valdštejna, který byl obviněn ze zrady a v roce 1634 zavražděn v Chebu. Ottavio Piccolomini za tyto skutky získal panství Náchod, vlastnil také Ratibořice. Od španělského krále Filipa IV. získal titul vévody z Amalfi, v roce 1634 byl přijat do stavu říšských hrabat a v roce 1650 říšských knížat. Knížecí majorát zdědil jeho prasynovec Aeneas († 1673), který však zemřel při souboji v Uhrách. Náchodská větev rodu vymřela v roce 1757 Aeneovým synovcem Ottaviem.