Magnetka Magnetka MO Náchod Zámek H-NAH 171


Magnetka MO Náchod Zámek  H-NAH 171
26.62
k ceně: při objednávce nejméně 5 ks platí cena 26.62 Kč za kus, jinak 50.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Magnetka oválná kód: H-NAH 171
Magnetka na ledničku

Oblast: Kraj Královéhradecký
Rozměry: 90 x 60 mm
Vydáno: 19.2.2021

Náchod
Hrad založil pravděpodobně Hron z rodu Načeraticů kolem poloviny 13. století. Roku 1321 získal Náchod Jan Lucemburský a mezi lety 1325 - 1367 patřil pánům z Dubé. V roce 1392 získal panství Jetřich z Janovic a roku 1412 král Václav IV. Od roku 1414 patřil Náchod pánům z Kunštátu a Poděbrad, za husitských válek se jej zmocnil Jan Kolda ze Žampachu. Dalšími majiteli byli Špetlové z Janovic a Pernštejnové, od roku 1544 pak Smiřičtí, kteří přebudovali hrad na renesanční zámek. Jako pobělohorskou konfiskaci dostali majetek Trčkové z Lípy a v roce 1634 Piccolominiové. Roku 1783 získali panství Desfoursové a v roce 1792 Petr Biron, vévoda Kuronský a Zaháňský. V letech 1842 - 1945 se posledním majitelem stal rod knížat Schaumburg - Lippe.