Magnetka Magnetka ME Habsbursko-lotrinská dynastie G-HLM 101


Magnetka ME Habsbursko-lotrinská dynastie  G-HLM 101
24.20
k ceně: při objednávce nejméně 5 ks platí cena 24.20 Kč za kus, jinak 45.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Magnetka kód: G-HLM 101
Magnetka na ledničku

Oblast:
Rozměry: 75x50 mm
Vydáno: 9.3.2021

Habsbursko-lotrinská dynastie
Panovnická dynastie vycházející ze svazku dědičky habsburského rodu Marie Terezie a císaře Františka I. Štěpána Lotrinského, lotrinského vévody.  Po smrti císaře Karla VI. († 1740), posledního mužského příslušníka rodu Habsburků, vstoupila v platnost tzv. Pragmatická sankce, zaručující Marii Terezii nástupnictví po přeslici v dědičných habsburských zemích. Potomci Marie Terezie vládli v Čechách v letech 1780-1918: Josef II. (český král 1780-1790), Leopold II. (český král 1790-1792), František I. (český král 1792-1835), Ferdinand I. (český král jako Ferdinand V. 1835-1848), František Josef I. (český král 1848-1916) a Karel I. (český král jako Karel III. 1916-1918). V roce 1918 byla Národním shromážděním Republiky československé vyhlášena demokratická republika a příslušníci Habsbursko-lotrinské dynastie přišli o československé státní občanství i své majetky v Československu. Dodnes žijí například v Německu, Rakousku či Maďarsku.