Magnetka Magnetka MI Dolní Břežany Závist S-DRM1335


Magnetka MI Dolní Břežany Závist  S-DRM1335
24.20
k ceně: při objednávce nejméně 5 ks platí cena 24.20 Kč za kus, jinak 45.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Magnetka kód: S-DRM1335
Magnetka na ledničku

Oblast: Kraj Středočeský
Rozměry: 75x50 mm
Vydáno: 18.4.2021

Závist

Na této krajinné dominantě se v době laténské nacházelo keltské oppidum, s rozlohou 100 ha největší v Čechách. Rozkládalo se na kopcích po obou stranách Břežanského údolí na pravém břehu Vltavy při dnešním jižním okraji Prahy a jeho pozůstatky jsou od roku 1989 chráněnou národní kulturní památkou. Impozantní vrch nad dnešní Zbraslaví byl osídlen už od doby bronzové, dále v době halštatské a následně v době laténské, kdy se ve 2. až 1. století př.n.l. stal tím, co nazýváme oppidem. Hlavním vstupem do jeho mohutného opevnění byla na JV straně brána D, na nejvyšším bodě dominovala akropole. Oppidum Závist bylo silně organizovaným centrem specializované výroby a obchodu a snad i sídlem jakési vládnoucí vrstvy. Náhlý zánik oppid v pol. 1. století př.n.l. souvisí s koncem výskytu Keltů ve střední Evropě. 

www.ric-dolnibrezany.cz