Pidifrk Štětí č. 894


Štětí č. 894
13.90
k ceně: při objednávce nejméně 5 ks platí cena 13.90 Kč za kus, jinak 20.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Pidifrk č: 894
Unikátní kreslené pohlednice navazující na sebe - jejich postupným skládáním vznikne mapa ČR - tzv. Óbrfrk
Rozměry: 165 x 115 mm
Více informací na www.pidifrk.cz

Štětí První písemná zmínka pochází z roku 1312, kdy městečko spravoval Balduin, úředník královny Elišky Přemyslovny. Během husitských válek obsadili Štětí Pražané. Poté je od krále Zikmunda získali Czerninové, brzy se však vrátilo do majetku českých královen. Po smrti vdovy po Jiřím z Poděbrad Johany z Rožmitálu v roce 1475 bylo město s celým mělnickým panstvím zastavováno českým šlechticům, od roku 1542 například Berkům z Dubé a poté Lobkowiczům, Novohradským z Kolowrat, Pětipeským z Chýš nebo Slavatům z Chlumu a Košumberka. V roce 1646 se stali zástavními držiteli Czerninové z Chudenic, kteří panství v roce 1687 odkoupili. Od roku 1753 byli majiteli Lobkowiczové.

Takhle vypadá Štětí s pidifrky kolem

(Štětí je uprostřed)

Kompletní složenou mapu všech zatím vydaných pidifrků najdete ZDE