Pohlednice Náchod H-NAW 007


Náchod  H-NAW 007
4.11
k ceně: při objednávce nejméně 25 ks platí cena 4.11 Kč za kus, jinak 9.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Pohlednice kód: H-NAW 007
Pohlednice letecké (165x115 mm)

Oblast: Kraj Královéhradecký
Rozměry: 165x115 mm
Vydáno: 22.07.2021  Vydavatelství: Ivan Rillich

Náchod
Hrad založil pravděpodobně Hron z rodu Načeraticů kolem poloviny 13. století. Roku 1321 získal Náchod Jan Lucemburský a mezi lety 1325 - 1367 patřil pánům z Dubé. V roce 1392 získal panství Jetřich z Janovic a roku 1412 král Václav IV. Od roku 1414 patřil Náchod pánům z Kunštátu a Poděbrad, za husitských válek se jej zmocnil Jan Kolda ze Žampachu. Dalšími majiteli byli Špetlové z Janovic a Pernštejnové, od roku 1544 pak Smiřičtí, kteří přebudovali hrad na renesanční zámek. Jako pobělohorskou konfiskaci dostali majetek Trčkové z Lípy a v roce 1634 Piccolominiové. Roku 1783 získali panství Desfoursové a v roce 1792 Petr Biron, vévoda Kuronský a Zaháňský. V letech 1842 - 1945 se posledním majitelem stal rod knížat Schaumburg - Lippe.