Pohlednice Náchod H-NAV-008


Náchod  H-NAV-008
3.99
k ceně: při objednávce nejméně 25 ks platí cena 3.99 Kč za kus, jinak 9.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Pohlednice kód: H-NAV-008
Víceobrázková klasická pohlednice

Oblast: Kraj Královéhradecký
Rozměry: 148x105 mm
Vydáno: 13.08.2021  Vydavatelství: Ivan Rillich

Náchod
Hrad založil pravděpodobně Hron z rodu Načeraticů kolem poloviny 13. století. V roce 1321 získal Náchod Jan Lucemburský a mezi lety 1325-1367 patřil pánům z Dubé. V roce 1392 získal panství Jetřich z Janovic a v roce 1412 král Václav IV. Od roku 1414 patřil Náchod pánům z Kunštátu a Poděbrad, za husitských válek se jej zmocnil Jan Kolda ze Žampachu. Dalšími majiteli byli Špetlové z Janovic a Pernštejnové, od roku 1544 pak Smiřičtí, kteří přebudovali hrad na renesanční zámek. Jako pobělohorskou konfiskaci dostali majetek Trčkové z Lípy a v roce 1634 Piccolominiové. V roce 1783 získali panství Desfoursové a v roce 1792 Petr Biron, vévoda Kuronský a Zaháňský. Posledními majiteli byla v letech 1842–1945 knížata Schaumburg–Lippe.