Pohlednice Opařany C-OPW 001


Opařany  C-OPW 001
4.11
k ceně: při objednávce nejméně 25 ks platí cena 4.11 Kč za kus, jinak 9.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Pohlednice kód: C-OPW 001
Pohlednice letecké (165x115 mm)

Oblast: Kraj Jihočeský
Rozměry: 165x115 mm
Vydáno: 01.04.2022  Vydavatelství: Ivan Rillich

Opařany
První písemná zmínka o tvrzi pochází z roku 1268, kdy ji pražský biskup Jan III. z Dražic prodal Přemyslu Otakaru II. Od roku 1375 vlastnila Opařany vyšehradská kapitula, během husitských válek město Tábor, poté Jan II. z Rožmberka, Matěj z Dubče a mezi lety 1437-1547 opět město Tábor. Dalšími majiteli byli Vítové ze Rzavé, od roku 1593 Dlouhoveští z Dlouhé Vsi, dále Chrtové ze Rtína a pražský kupec Jan de Vitte z Lilienthalu. V roce 1628 koupila panství Anna Hozlauerová z Hozlau, v roce 1658 hrabata Slavatové a v roce 1669 jezuité z koleje sv. Klimenta na Starém Městě pražském, kteří zde vystavěli rozsáhlou barokní rezidenci. V roce 1825 vydražila panství zrušeného řádu kněžna Quidobaldina Paarová. V roce 1887 pak odkoupil zámek Zemský výbor a zřídil zde psychiatrické sanatorium.