Pohlednice Velké Meziříčí J-VMV 005


Velké Meziříčí  J-VMV 005
3.99
k ceně: při objednávce nejméně 25 ks platí cena 3.99 Kč za kus, jinak 9.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Pohlednice kód: J-VMV 005
Víceobrázková klasická pohlednice

Oblast: Kraj Vysočina
Rozměry: 148x105 mm
Vydáno: 14.06.2022  Vydavatelství: Ivan Rillich

Velké Meziříčí
První písemná zmínka pochází z roku 1281, osada Meziříčí však vznikla pravděpodobně již ve 12. stol. a hrad kolem roku 1236. Páni z Meziříčí z rodu pánů z Lomnice zde vládli až do roku 1399, kdy nejprve část a později celé panství získal Lacek z Kravař. Před polovinou 15. stol. se majiteli stali opět páni z Lomnice. Od roku 1528 vlastnili Meziříčí Pernštejnové a od roku 1550 Heldtové z Kementu. V roce 1592 panství zdědili Berkové z Dubé a Lipého a v roce 1649 je koupil hrabě Kounic. V roce 1676 koupili panství páni z Ugarte a v roce 1735 vévoda Leopold Holštýnský. Dále už se jen dědilo – Lichtensteinové, Lobkowitzové, Harrachové a konečně Podstatští – Lichtensteinové.