Pohlednice Teplá K-TEV-002


Teplá  K-TEV-002
3.99
k ceně: při objednávce nejméně 25 ks platí cena 3.99 Kč za kus, jinak 9.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Pohlednice kód: K-TEV-002
Víceobrázková klasická pohlednice

Oblast: Kraj Karlovarský
Rozměry: 148x105 mm
Vydáno: 16.11.2023  Vydavatelství: Ivan Rillich

Teplá
Ves Teplá vznikla v 11. století jako kupecká osada s celnicí. Protože povinností zdejších obyvatel byla ochrana zemské brány a zemské cesty z Würzburgu do Prahy, byla zde vybudována tvrz. Koncem 12. století byl knížecím správcem kraje a vlastníkem Teplé vojvoda Hroznata. V roce 1193 zde založil premonstrátský klášter jako náhradu za povinnost účastnit se křížového tažení do Svaté země. První písemná zmínka o osadě pochází z roku 1197 a osudy vsi pak byly úzce spjaty s osudy kláštera až do roku 1849, kdy byl zrušen klášterní vrchnostenský úřad