Pohlednice Svatá Hora XSSHI 014


Svatá Hora  XSSHI 014
1.82
k ceně: při objednávce nejméně 1000 ks platí cena 1.82 Kč za kus, jinak 3.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Svatý obrázek kód: XSSHI 014
Svaté obrázky o velikosti poloviny pohlednice

Oblast: Kraj Středočeský
Rozměry: 60x90 mm
Vydáno: 01.07.2024  Vydavatelství: Ivan Rillich

Svatá Hora
V roce 1647 získali zdejší kapli ze 14. století jezuité a mezi lety 1658–1675 zde vybudovali honosný chrám. Na výzdobě chrámu se podíleli mj. sochař Jan Brokoff nebo malíř Petr Brandl. Chloubou chrámu je oltář, celý vyrobený z příbramského stříbra, na němž je umístěna milostná soška Panny Marie Svatohorské. Ta byla 22. 6. 1732 slavnostně korunována. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 spravovali svatyni diecézní kněží, od roku 1861 pak řád redemptoristů. Z Příbrami vede na Svatou Horu schodiště z roku 1648, upravené a zastřešené v letech 1727–1728 podle návrhu Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Má 343 stupňů a délku 450 m.