Pohlednice Chlum u Třeboně C-CTV 004


Chlum u Třeboně  C-CTV 004
3.99
k ceně: při objednávce nejméně 25 ks platí cena 3.99 Kč za kus, jinak 9.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Pohlednice kód: C-CTV 004
Víceobrázková klasická pohlednice

Oblast: Kraj Jihočeský
Rozměry: 148x105 mm
Vydáno: 16.05.2018  Vydavatelství: Ivan Rillich

Chlum u Třeboně První písemná zmínka pochází z roku 1399, kdy byl prodán Jindřichem z Rožmberka špitálu v Třeboni poplužní dvůr. Brzy byl však v majetku Rožmberků zpět a ti jej spravovali až do počátku 16. stol. Poté zde vládli Krajířové z Krajku a Lobkovicové. Od roku 1615 panství patřilo Slavatům, v roce 1693 je zdědili páni z Fünfkirchenu. V roce 1834 Chlum koupil hrabě Stadion – Thannhausen. V roce 1861 panství koupil František V. d\'Este, vévoda z Modeny a v roce 1875 je zdědil budoucí následník trůnu arcivévoda František Ferdinand d’Este.