Pohlednice Poslední pozdrav z dovolené V-PPJ 004


Poslední pozdrav z dovolené  V-PPJ 004
3.99
k ceně: při objednávce nejméně 25 ks platí cena 3.99 Kč za kus, jinak 9.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Pohlednice kód: V-PPJ 004
Klasická pohlednice s jedním obrázkem

Oblast: Ostatní
Rozměry: 148x105 mm
Vydáno: 22.06.2011  Vydavatelství: Ivan Rillich

Plování Podle zákona Archimédova těleso ponořené do nějakého ústředí nadlehčováno jest silou, která se rovná váze ústředí tělesem vytlačeného. Plování člověka neb zvířete jest umělé udržování se nad vodou a pohybování se v ní. Plování člověka na vodě jest buď trpné, totiž zaujetím jisté polohy těla přichází člověk do rovnováhy s vodou a nechává se nečinně vodou nésti anebo jest činné, při němž člověk činným pohybem údů svých netoliko nad vodou se udržuje, nýbrž v ní se i pohybuje. Toto činné plování prováděti se může rozličným způsobem – po předu, na znaku neb na straně. Konečně jest tak zvané šlapání vody, při němž jest tělo ve vodě kolmo a krátkým pak krčením nohou a prudkým jich trčením dolů tělo nad vodou se udržuje. Dále jest ještě možné ponořování či potápění, jest však omezeno na krátkou dobu fysiologickými zákony o nemožnosti dýchání člověka pod vodou. ( Zdroj : Ottův slovník naučný )