Pohlednice Křemže C-KRV 003


Křemže  C-KRV 003
3.99
k ceně: při objednávce nejméně 25 ks platí cena 3.99 Kč za kus, jinak 9.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Pohlednice kód: C-KRV 003
Víceobrázková klasická pohlednice

Oblast: Kraj Jihočeský
Rozměry: 148x105 mm
Vydáno: 24.07.2017  Vydavatelství: Ivan Rillich

Křemže První písemná zmínka o městě je z roku 1263, kdy patřila Dubenským z Chlumu. Po rozdělení tohoto rodu v roce 1318 se zdejší vrchnost psala Smilové z Kremže. V roce 1447 město získal Oldřich z Rožmberka a v roce 1551 jej prodal Přibíkovi a Oldřichovi z Chlumu. Od roku 1547 zde vládli Častolárové z Dlouhé Vsi. V roce 1678 Křemže připadla zlatokorunskému klášteru a v roce 1785 Schwarzenberkům. Od roku 1863 je městem.