Pohlednice Divoký vepř V-PPJ 022


Divoký vepř  V-PPJ 022
3.99
k ceně: při objednávce nejméně 25 ks platí cena 3.99 Kč za kus, jinak 9.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Pohlednice kód: V-PPJ 022
Klasická pohlednice s jedním obrázkem

Oblast: Ostatní
Rozměry: 148x105 mm
Vydáno: 24.04.2018  Vydavatelství: Ivan Rillich

Divoký vepř Divoký vepř jest černohnědý, v zimě někdy černošedý, v létě tmavohnědý. Od domácího prasete, které od něho pochází, liší se ovšem delší hlavou, která zaujímá skoro třetinu délky těla, což vysvětluje se však rytím v zemi, k čemuž zdomácnělý druh nemá tolik příležitosti. Spodní nahoru obrácený tesák jest nebezpečnou zbraní. Boltce jsou vzpřímené. Váha dosahuje 150 - 200 kg. Doba boukání nastává koncem listopadu a trvá 4 - 5 neděl. Mimo tuto dobu kanci vedou život osamělý, v době páření utkávají se v krutém zápase. Po 19 - 20 týdnech svině vrhá 4 -12 selat, která matka pozorně střeže a jichž při útoku statečně hájí. Vepři jsou opatrní a plaší. Čeho na zraku se nedostává, nahrazuje jim bystré ucho a nos. Potravou jsou černé zvěři, mimo lesní semena a plody, kořeny, houby, larvy hmyzu, plži, vejce ptačí, myši a jiní menší ssavci. Ve své všežravosti nepohrdne ani zmijí ani zdechlinou. Člověku jen zřídka stává se nebezpečným; obyčejně jen zvíře poraněné nebo svině s mláďaty postaví se na odpor. Dobře živená zvěř dosáhne 20 roků stáří. (Zdroj: Ottův slovník naučný)