Pohlednice Žihobce P-ZHJ9999


Žihobce  P-ZHJ9999
3.99
k ceně: při objednávce nejméně 25 ks platí cena 3.99 Kč za kus, jinak 9.00 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Pohlednice kód: P-ZHJ9999
Klasická pohlednice s jedním obrázkem

Oblast: Kraj Plzeňský
Rozměry: 148x105 mm
Vydáno: 10.06.2020  Vydavatelství: Ivan Rillich

Žihobce První zmínka o vsi pochází z roku 1045, kdy ji kníže Břetislav I. daroval benediktinskému klášteru v Břevnově u Prahy. Pravděpodobně od 13. století byla ves s tvrzí v rukou nižší šlechty, v roce 1356 je zmiňován Vintíř ze Žihobec. Od počátku 16. století patřily Žihobce Rýzmberkům, v letech 1548 - 1556 pánům z Říčan a poté Kocům z Dobrše, za kterých byla obnovena vypálená tvrz. V roce 1617 se majiteli panství stali Bukovanští z Bukovan, po pobělohorské konfiskaci se ve vlastnictví vystřídalo několik císařských důstojníků a jejich rodin. Ve 40. letech 17. století se majiteli stali Iselinové z Lanau, kteří roku 1688 žihobeckou renesanční tvrz přebudovali na barokní zámek. Posledními vlastníky byli od roku 1709 páni z Lamberka.