Pohlednice Svatá Hora S-SHW 013


Svatá Hora  S-SHW 013
3.20
k ceně: při objednávce nejméně 25 ks platí cena 3.20 Kč za kus, jinak 6.61 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Pohlednice kód: S-SHW 013
Pohlednice letecké (165x115 mm)

Oblast: Kraj Středočeský
Rozměry: 165x115 mm
Vydáno: 3.června

Svatá Hora
Roku 1647 získali zdejší kapli ze 14. století jezuité a mezi lety 1658 - 1675 zde vybudovali honosný chrám. Na výzdobě chrámu se podíleli mj. sochař Jan Brokoff nebo malíř Petr Brandl. Chloubou chrámu je oltář, celý vyrobený z příbramského stříbra, na němž je umístěna milostná soška Panny Marie Svatohorské. Ta byla 22. 6. 1732 slavnostně korunována. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 spravovali svatyni diecézní kněží, od roku 1861 pak řád redemptoristů. Z Příbrami vede na Svatou Horu schodiště z roku 1648, upravené a zastřešené v letech 1727 - 1728 podle návrhu Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Má 343 stupňů a délku 450 m.