2399 Magnetek z 2256 míst


Magnetky - rodové erby Biberštejnové

Koupit

Biberštejnové 


Panský rod, který pravděpodobně přišel do Čech ze Saska. Prvním známým Biberštejnem v Českých zemích byl Rudolf, zvaný též Rulík nebo Rulek, který v roce 1278 koupil od krále Přemysla Otakara II. panství a hrad Frýdlant. Bedřich z Biberštejna po roce 1340 získal k Frýdlantu také Tuchoraz, Chotěbuz, statky v Lužici a ve Slezsku. Tento rozsáhlý majetek si roku 1416 rozdělili jeho čtyři synové. O Bedřichovi se vypráví, že hrál s ďáblem v kostky a prohrál s ním duši. Muži nesoucí po jeho smrti rakev tvrdili, že byla nápadně lehká a usoudili z toho, že si ho ďábel opravdu odnesl. Biberštejnové, vlastnící také například Kost, Trosky, Hamrštejn či Liberec, se rozdělili do dvou větví. Frýdlantská větev vymřela v roce 1551 Kryštofem z Biberštejna a jejich statky král prohlásil za odúmrť. Příslušníci druhé větve postupně rozprodávali své majetky a poslední svého rodu, Eliška z Biberštejna, zemřela v roce 1683.


Biberštejnové vlastnili

Frýdlant
Kost
Trosky
Liberec