2399 Magnetek z 2256 míst


Magnetky - rodové erby Auerspergové

Koupit

Auerspergové 


První písemná zmínka o tomto rakouském šlechtickém rodu pochází z roku 1220, do Čech však přišli až v 18. století. Pocházeli buďto ze slovinského Kraňska nebo ze Švábska. Byli loajální k habsburským panovníkům a kvůli své jednoznačně německé orientaci nebyli v Čechách příliš oblíbení. Karel Josef, 5. kníže z Auerspergu, získal sňatkem s Marií Josefou z Trautsohnu vlašimské panství. Jeho bratr Jan Adam založil mladší rodovou linii, když sňatkem s Kateřinou ze Schönfeldu vyženil Žleby, Slatiňany, Nasavrky a Tupadly. Později bylo ve Slatiňanech vybudováno jedno z nejvýznamnějších středisek pro výcvik překážkových koní. Rodinnou výjimkou byl Josef Karel hrabě Auersperg, majitel panství Hřebeny, osvícenec, mecenáš a přítel vědy. Stál u zrodu Moravského zemského muzea, stýkal se s českými obrozenci a překládal české autory do němčiny. Slatiňanská větev vymřela v roce 1942, Karel Adolf z vlašimské větve se přihlásil k německé národnosti a byl v roce 1945 odsunut.


Auerspergové vlastnili

Vlašim
Žleby
Slatiňany
Nasavrky
Červený Hrádek
Tupadly