Zakázková pohlednice Seč XESEV 002


Seč  XESEV 002
2.80
k ceně: při objednávce nejméně 25 ks platí cena 2.80 Kč za kus, jinak 5.79 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Pohlednice kód: XESEV 002
Víceobrázková klasická pohlednice

Oblast: Kraj Pardubický
Rozměry: 148x105 mm
Vydáno: 16.5.2018

Seč Přehrada, vybudovaná na řece Chrudimce v letech 1924 - 1935, výrazně změnila ráz krajiny. Řece se v této části, podle meandrů, kterými se vodní tok vinul mezi kopci, říkalo také Ohebka. Odtud i název hradu Oheb, postaveného ve 14. století. Právě mezi skaliska se zříceninami hradů Oheb a Vildštejn byla zasazena zděná žulová hráz. Vodnímu dílu dosahujícímu délky 7 km muselo ustoupit mj. 11 obytných domů, 4 mlýny, 4 pily a tírna lnu. Po napuštění vznikl uprostřed přehrady z původně zalesněného kopce malý ostrůvek, připomínající svým tvarem srdce. Dnes je sice pokrytý lesnatým porostem, ale dříve na něm tábořili vodní skauti.